White Swan Planter.  Measures 11 x 7 1/2"

White Swan Planter

SKU: 19-12
$10.00Price